Økt forbruk & Mer avfall

Økonomisk vekst kan sidestilles med økt forbruk, og økt forbruk gir mer søppel.

Alle kjenner noen som nettopp har fått ny flatskjerm, combikjøleskap med isbiter-maskin, vask og tørkemaskin, mobiltelefon, motorsag, høytrykkspyler, PC, sittegressklipper, fotoapparat, bil, scanner – or you name it. Poenget er at avfall fra forbrukernorge er kriminelt høyt og må bremses.

Søppelberget øker for hver dag og det går fort, mye fortere enn vi klarer å behandle. Og behandles må det for å minske utslipp av klimagasser, tungmetaller og andre miljøgifter. CO2 fra olje – og gassvirksomhet, transport og industri står for rundt 80 % av klimagassutslippene, mens landbruk, prossessindustri og avfallsfyllinger er de viktigste kildene når det gjelder andre typer klimagasser.

Hvis ikke vi – generasjonene nå – setter på bremsene, hvordan kan vi da forlange at barn og unge som vokser opp i dette samfunn skal være seg økonomiske bevisste og miljøbevisste? “Neida vennen, mor og far skal bare kjøpe……….fordi dem har fortjent det etter ……år med slit og strev” Den holder ikke lengre! Så nå er det sagt: Kjøpefesten er over – gjennbruket har kommet for å bli!

Webfetti.com

Kommentarer


Og det er på høy tid.Folk må lære å ta vare på tingene sine,reparere klær og sko,møbler og ellers andre eiendeler..Resirkulering,bytteringer,lopppemarkeder og fretex..

Jeg leste at i Danmark har de snart et problem med for lite søppel! Pga nedgangstider kaster folk mindre og da får søppelfyllingene problemer med å få tak i nok avfall til sine forbrenningsanlegg og returordninger. Det er jammen et stort problem det…..

Det må da være ett Luksusproblem…….Her tillands vokser jo problemene.Her klages det over for mye brukttøy og for mye brukte bøker..også.

Kanskje vi trenger litt nedgangstider vi også så folk lærer seg å sette pris på det de har?

Nedgangstidene kommer også til Vårt land,Sofie.Ingen trenger lure på det.

Jeg tror ikke nedgangstidene vill ramme oss like mye som de rammer veldig mange andre land i verden. Og kanskje er det ikke bare usundt om vi måtte tenke igjennom forbruk og livsstil litt bedre. Men forstå meg riktig jeg ønsker ikke at folk skal få problemer.

Ingen ønsker det..men dette er som domminobrikker satt på høykant-det når alle-tilsist.

Denne lille snutten forteller vel det meste:

www.storyofstuff.org

Sjekk opp i Miljøpartiet de Grønnes forslag om å fjerne moms på gjenbruksvarer. Supert tiltak som vil støtte fornuftig ressursbruk. …og vi (forbrukere) har jo allerede betalt moms på varene da de var nye. Sparer samfunnet for søppel gjør man også.